Vi sjunger allt från banalt till sakralt!

Humor

Pop

Schlager

Sånger från hela världen

Göran Ihrfelts låtar

Orkestern EDENIS låtar

ABBA

Svenskt

Soul

Taube

Christine Hellqvist

Dryckesvisor

Julsånger

Vårsånger

Traditionella körsånger

Härintill ses bilder från våra övningstillfällen, som alltid kombineras med glad samvaro! förutom våra övningar på måndagar, har vi antingen en övningshelg per år eller en eller flera övningsdagar per termin.